Struktura Fundacji

 

Fundator – Gołda Tencer

Prezes Zarządu – Janusz Tencer

Rada Nadzorcza: 
Rivka Slomka-Ostaszewski
Gołda Tencer
Dawid Szurmiej 

 

Dyrektor ds. Promocji – Izabela Teodorkiewicz

Dyrektor ds. Programowych – Hanna Pałuba

Główny Księgowy – Bożena Pika