EX LIBRIS Historia Żydów polskich dla szkół Przy okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau zainaugurowany został europejski program edukacyjny dla nauczycieli o tym, jak uczyć o Holokauście. W Polsce natomiast ukazała się książka – podręcznik dla szkół: „Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie”, wydana przez Fundację Shalom przy wsparciu finansowym m.in. Ministerstwa Edukacji i Sportu. Fundacja zamierza przekazać po jednym egzemplarzu książki najpierw liceom – ogólnym i sprofilowanym, a następnie gimnazjom. Potem, być może, będzie tych egzemplarzy więcej. Autorzy udowodnili, że na dwustu stronach można w sposób przystępny i faktograficzny zarazem opisać historię, kulturę i tradycję Żydów polskich od Piastów po dzień dzisiejszy. I co równie ważne – nie pominąć przy tym kwestii drażliwych i trudnych dla obu stron – np. różnych postaw Polaków w okresie Holokaustu Żydów, nie wyłączając sąsiedzkich mordów, a z drugiej strony współudziału części Żydów w sowieckim aparacie władzy podczas wojny i komunistycznym w powojennej Polsce. Profesor Jerzy Tomaszewski w recenzji książki napisał: „…nie ma tu czarno-białego obrazu oraz jednostronnych uogólnień sprzyjających powstawaniu krzywdzących stereotypów. (…) Autorzy potrafili omawiać zagadnienia wywołujące namiętne polemiki tak, by przedstawić wyniki współczesnych badań, nie urażając wrażliwości chyba większości czytelników”. Warto podkreślić: większości, bo na pewno znajdą się nie w pełni usatysfakcjonowani czytelnicy po obu stronach – żydowskiej i polskiej. Ale bez wątpienia ta pozycja jest dobrym kompendium wiedzy, bez której – szczególnie młodym ludziom – trudno przeciwstawić się zgubnym wzajemnym uprzedzeniom oraz mitom. E.CZ. „Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie” pod red. prof. Feliksa Tycha, Warszawa 2004