Żydowski Uniwersytet Otwarty

W KATEGORIACH: edukacja pamięć

Żydowski Uniwersytet Otwarty, stworzony przez Fundację Shalom a dziś działający w ramach Teatru Żydowskiego — Centrum Kultury Jidysz, to pierwszy i jedyny w Polsce interdyscyplinarny program edukacyjny z zakresu kultury, twórczości i działalności społecznej Żydów aszkenazyjskich.

 

Żydowski Uniwersytet Otwarty daje słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy na temat związków kultury polskiej i żydowskiej, pokazuje jak dawna aktywność warszawskich Żydów przekłada się na dzisiejszy obraz miasta – wielokulturowej europejskiej stolicy, a także inspiruje do świadomego i twórczego wykorzystania osiągnięć tej grupy etnicznej. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i znawców tematyki żydowskiej, m. in. Hannę Kossowską, prof. Jacka Leociaka (IBL PAN, UW), dr Joannę Lisek (UWr), dr Renatę Piątkowską (Muzeum Historii Żydów Polskich), Andę Rottenberg, Bellę Szwarcman-Czarnotę (Midrasz), dr Karolinę Szymaniak (UJ) i dr Jolantę Żyndul (UW).

 

Program skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno początkujących, którzy chcą dopiero poznać kulturę jidysz, jak i osób związanych z tą tematyką zawodowo. Otwarta formuła uniwersytetu umożliwia uczestnictwo w zajęciach każdemu, jedyny warunek to ukończenie 18 roku życia. Studenci ponoszą symboliczną opłatę semestralną.

 

Wyjątkową wartość edukacyjną Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego doceniają nie tylko słuchacze, ale także środowiska naukowe i badawcze, w tym ówczesna rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Chałasińska-Macukow, która objęła ŻUO honorowym patronatem. Program ŻUO został włączony w cykl wykładów ogólnouniwersyteckich. Zajęcia odbywają się w salach Centrum Kultury Jidysz , i kończą się uzyskaniem certyfikatu Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego. Ponadto studenci ECTS po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.